Laden Evenementen
  • 6 (woensdag) Avonden van 2,5 uur.
  • De theorie gaat over de getijden, hoe reken je uit wanneer je over getijdenwater kunt varen, regels voor varen op zee, GPS en koers herleiden en constructie.
  • les data; 15 /22 / 29 november, 6 / 13 / 20 december 2023

Geef je op via het inschrijfformulier of bel 06-55867751

Share This Story, Choose Your Platform!